70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Haksız tutuklama nedeniyle tazminat davası dilekçesi örneği; – Av. İlayda İrem POLAT

< > AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA,

DAVACI : < >

VEKİLİ : Avukat…
Dava KONUSU : Kanun dışı tutuklanma nedeniyle 466 sayılı Kanuna göre, tutuklu kalınan ………… gün için toplam ……………………. TL tazminat istemidir.

OLAYLAR :
1) Müvekkilim ………….. Asliye Ceza Mahkemesinin, ……………..tarihli ve ……….sayılı kararı ile ……/……/……. tarihinden itibaren tutuklanmıştır.

2) …

3) …

HUKUKSAL NEDENLER : 466 s.K.

DELİLLER : Tutuklama kararı, beraat kararı.

İSTEM SONUCU : Yukarda belirtmiş olduğumuz nedenlerle müvekkilimin haksız olarak tutuklu kaldığı süreler için toplam, ………. TL maddi ve …………………… TL manevi tazminata hükmedilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

< >
Davacı Vekili
Av…

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!