…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI               :…….

 

VEKİLİ                 :…….

 

DAVALI                :…….

 

DAVA                   :…….

 

DAVA DEĞERİ     :…….

 

KONU               : Haksız İhtiyati Tedbir Kararı Nedeniyle Uğradığımız …….. -TL nin Tazmini İstemidir.

 

AÇIKLAMALAR  : 1-Davalı, ……. ‘ nde ……. Esas sayısı ile ……. tarihinde açmış olduğu tazminat davasında, müvekkilimizin, kullanım, yayma ve satma hakları davalıya ait olduğu iddia edilen VCD ve Video Kasetleri izinsiz olarak dükkanında bulundurduğu gerekçesi ile  tazminat talep etmiş ve bu arada da müvekkilimize ait bulunan pek çok VCD, boş CD, Video kasetleri ve video ve CD recorder araçlarına tedbir koydurmuştur. Hatta müvekkilimizin evvelce izinsiz kiraladığını iddia ettiği bir kısım VCD ve Video kasetlerini de piyasadan toplatmıştır.

 

2-Davalının haksız olduğu ve söz konusu ürünleri müvekkilimizin izinsiz kullanmadığı ……. ……. Tarih ve ……. Karar sayılı ilamı ile anlaşılmıştır. Temyizden karar onanarak gelmiştir.

 

3-Müvekkilime ait VCD ve Video Kasetler dava süresince geçen ………… ay boyunca kullanılamamıştır. Üstelik tedbiren muhafaza altında bulunan bu ürünlerin sezonu da geçmiş ve bu filmler müşteriler tarafından başka Video kulüplerden alınarak izlenmiştir. Bunun yanında bir kısım ürünler kırılmış ve çizilmiştir.

 

4-Yine müvekkilimiz Video ve CD Recorder aletlerini, düğün ve eğlence filmlerini çoğaltmak için kullanmakta idi bunlar da yaz boyunca mahkeme deposunda kaldığından müvekkilimiz bu imkanlardan da yararlanamamıştır.

 

5-Müvekkilimizin ayrıca pek çok müşterisi de müvekkilimizin dükkanında yapılan işlemleri ve küçük bir yer olan ………. mahkemelerindeki davaları duyunca yasa dışı bir iş yaptığını zannettikleri müvekkilimizden alışverişi de kesmişlerdir. Müvekkilimiz maddi ve manevi çok zarara uğramış bulunmaktadır.

 

6-……. Asliye Hukuk Mahkemesi vasıtası ile ……. tarihinde ……. Esas numarası yaptırdığımız tespit ile; dava süresince kiralanmayan VCD ve Kasetler için ……………..TL, Dava süresince kullanamadığı CD ve Video Recorder nedeni ile ……………TL, dükkanından alındığı için satıp kar edemediği, CD ve Video kasetler nedeni ile ……………. TL olmak üzere, müvekkilimizin toplam ……………. TL zarara uğradığı tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu bedelin davalıdan alınarak tarafımıza verilmesini istemekteyiz.

 

7-Müvekkilimiz için ayrıca manevi tazminat davaları da açma hakkımızı saklı tutmaktayız.

 

YASAL NEDENLER : HUMK.m.101 ve devamı,BK.m.41 ve devamı.

 

KANITLAR            :…….’nin ……. E. Sayılı dava  dosyası, …….Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …….E. sayılı tespit dosyası bilirkişi, tanık, her türlü kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ         : 10 gündür.

 

İSTEM SUNUCU      : Açıklanan nedenler ile, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla toplam ……. maddi zararımızın  yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                    …….

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!