Hafta tatili alacağı talepli davalarda sık karşılaşılan hatalar

Hafta tatili alacağı talepli davalarda sık karşılaşılan hatalar

Mahkeme açısından:

Bilirkişi raporu gibi hüküm kurulması kabule götüren sebeplerin açıklanmaması
Bilirkişinin yapacağı hesaplamaların herbirine dikkat edilip denetlenmemesi Çalışılmayan sürelerin raporda denetime elverişli gösterilip gösterilmediğine dikkat edilmemesi
Deliller tamamlanmadan rapora erken göndererek ek raporlar alınmasına sebebiyet vermek
Dosyaya sunulan kayıt ve ödeme belgelerine karşı davacıdan diyeceklerinin sorulmaması
Faiz talep ve tarihlerine dikkat edilmemesi
Hafta tatili, fazla çalışma çakışmasına dikkat edilmemesi
Hakkaniyet indirimi yapılmaması
Hakkaniyet indiriminin çalışma süresine göre az veya fazla yapılması

Hakkaniyet indiriminin düşük miktarların çıkması halinde hiç yapılmayabileceğinin gözetilmemesi
Hatalı hesaplama içeren raporla sonuca gidilmesi
İŞKUR kayıtları varsa evrakların tamamının istenilmemesi
Menfaat birliği olan tanıklara gerekçelendirmeden itibar edilmesi
Net brüt taleplerine dikkat edilmeden hüküm kurulması
Ödeme belgelerinin değerlendirilmemesi
Ödeme savunmasının tanıkla ispatlanamayacağına dikkat edilmemesi
Resmi işyeri çalışmaların kayıtlara dayalı olması gerektiğine dikkat edilmemesi
Resmi işyerleri kayıtlarının amir onaylı ise imzasız olabileceğinin dikkate alınmaması
Resmi işyeri banka ödemeleri getirilmeden ödeme kaydı olmadığından hüküm altına alınması
Tahakkukların mahsup değil dışlanmış olup olmadığına dikkat edilmemesi
Talebin aşılması
Tanık beyanları yeterli olmadığı halde HMK. 241.maddesinin uygulanması
Tanık sayısının sınırlanması
Tanıklardan açık çalışma gün ve saatlerinin sorulmaması
Tanıklardan hangi yıllar arasında çalıştıkları ve görevlerinin ne olduğunun sorulmaması
Tanıkların davası olduğu halde bu hususun sorulmaması
Yazılı kayıtlara dayalı hesaplamanın zor olacağı şeklindeki raporla sonuca gidilmesi

İşçi açısından:

Alacağın net veya brüt olarak talep edildiğinin yazılmaması
Cumartesi günü kural olarak çalışma günü olduğu halde hafta tatili alacağı istenmesi
Dava dilekçesinde çalıştığı gün ve saatlerin yazılmaması
Dosyaya sunulan kayıt ve ödeme belgelerine karşı itiraz ve temyiz etmemek Menfaat birliği olan tanıklar gösterilmesi
Husumeti bulunan tanıklar gösterilmesi Tüm dönem değil kısa süre çalıştığı tanıkların gösterilmesi İşkur şikayetinde, dava dilekçesi, noter ihtarnamelerinde farklı günler bildirilmesi
Rapora süresinde itiraz edilmemesi
Resmi işyerlerinde ispatta tanık beyanlarının yeterli olmayabileceğinin dikkate alınmaması
Tanıkların ifadesi alınırken çalışma günleri konusundaki beyanlarına karşı usulü itiraz ve işlemlere dikkat edilmemesi
Yazılı belge sunulmaması

İşveren açısından:

Banka ödeme bilgileri hesap numarası ve kayıtlarının sunulmaması
Bordroların dosyaya sunulmaması
Bordronun imzalatılmaması
Çalışma günleri konusunda tanık dinletilmemesi
Hafta tatilinde çalışmaların bordroda gösterilmemesi
Hafta tatilinde çalışmanın banka yerine elden ödenmesi
Hafta tatilinde çalışmanın ödendiğinin yazılı belgeyle değil tanıkla ispatlanmaya çalışılması
İbraname varsa fazla çalışmayı ödediği yerine yapılmadığını savunarak ibraname ile çelişkiye düşülmesi
İş sözleşmelerinin sunulmaması
İsticvap ve yemin delillerine dayanılmaması
Puantaj kaydı tutulmaması
Puantajla bordroların örtüşmemesi, çelişmesi Kayıtların sunulmaması
Kayıtların gerçek çalışmayı göstermemesi
Rapora süresinde itiraz edilmemesi Resmi işyerleri de olsa tanık gösterilmemesi
Resmi işyerlerinde çalışma kayıtlarının tutulmaması dosyaya sunulmaması
Alt işveren elindeki kayıtların dosyaya sunulmaması
Tanıkların ifadesi alınırken çalışma günleri konusundaki beyanlarına karşı usulü itiraz ve işlemlere dikkat edilmemesi
Tanıkların işyerindeki çalışma günleri konusunda beyanda bulunmamaları
Zamanaşımı itirazı ileri sürülmemesi

Bilirkişi açısından

Alternatif hesap içeren rapor sunulmaması
Bilinmeyen dönem ücretlerinin asgari ücrete oranlanarak bulunmaması, katsayı oranının gösterilmemesi
Bir saat çalışsa da saat değil bir yevmiye üzerinden hesaplama yapılacağına dikkat edilmemesi
Bordroda çalışma karşılığı olmayan bir yevmiye ödemenin çalışılan hafta tatili gibi değerlendirilmesi suretiyle hesaplama yapılmaması
Cumartesi günleri iş günü olduğu halde bu günler için de fazla çalışma hesaplanması
Çalışmanın 7 gün olduğu işyerlerinde hafta tatili alacağı talebi de varsa 6 gün üzerinden hesaplayıp haftanın 7.günü çalışmasında 7,5 saati aşan kısının fazla çalışma kabul edileceğine dikkat etmeden hem 7 gün hem de hafta tatili alacağı hesaplayarak mükerrer ödemeye sebebiyet vermek
Çalışmasa da bordroda 26 gün üzerinden ödeme varsa eksik 4 günün 1 yevmiyesinin ödenip ödenmediğine dikkat edilmemesi
Çalışılmayan sürelerin denetime elverişli gösterilmemesi Hafta tatilinde çalışma hesaplamalarının döküm halinde denetime elverişli gösterilmemesi
Hafta tatilinde çalışma ücretinin çıplak ücret olacağının dikkate alınmaması Hafta tatilinde çalışmanın başka gün izin olarak kullandırılamayacağı
Hesaplama öncesi hesap yöntemi açıklanmadan hesaplama yoluna gidilmesi
Hesaplamanın tablo halinde ve denetime elverişli yapılmaması
Hakkaniyet oranının takdire bırakılmadan tek bir rakam olarak gösterilmesi
Hesaplama yaparken taraf iddiaları ve tanık beyanları yazılmadan talep aşımına sebebiyet verecek şekilde doğrudan hesaplama yapılması
İhtirazi kayıt koyulan belgelere dikkat edilmemesi
İş hukuku temel ilkelerine, bu bölümde yazılı açık ve yerleşik hesaplamalara aykırı rapor düzenleyerek sorgulanır hale gelme
Net-brüt talebi dikkate alınmadan rapor verilmesi
Resmi dairelerde bilinmeyen dönem çalışması olamayacağına dikkat edilmemesi
Resmi işyeri çalışma ve ödemelerinin kayda dayalı olması zorunluluğuna dikkat edilmemesi
Tahakkuk bulunan ayların hiç hesaba dahil edilmemesi gerekirken yani dışlanması yerine mahsup yoluna gidilmesi
Tahakkuk bulunan ayların raporda denetime elverişli gösterilmemesi
Taraf iddia ve savunmalarına dikkat edilmeyerek talep aşımına yol açılması
Yazılı puantajlar varken bu kayıtlar yerine tanık beyanlarıyla sonuca gidilmesi
Yıllık izin süreleri, ücretsiz izinler, çalışılmayan raporlu günler, askerlik, aralıklı çalışma vs gibi çalışılmadığı belli dönemleri raporda dışlamak yerine çalışmış gibi hesaplamak
Yıllık izin vs gibi yukarıda çalışılmış sayılmayan günlerin dışlanması için ek rapor istendiğinde hakkaniyet indirimi yüksek tutularak dışlanabileceği gibi uygulaması olmayan bir rapor vermek

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat