70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Haczedilmek Nedeni ile Haczin Kaldırılması talebi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

YAKINAN

BORÇLU                :…….

 

VEKİLİ                    :…….

 

KARŞI TARAF

ALACAKLI             :…….

 

KONU                     : Haczin Kaldırılması Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR    :1-Karşı taraf, müvekkilimiz aleyhine …….nün ……. E. sayılı dosyası ile icra takibi yapmıştır.

 

2-Müvekkilimiz 163 Örnek ödeme emrini ../../…. tarihinde almıştır. Müvekkilimiz takibe itiraz etmemiş ve takip kesinleşmiştir.

 

3-Alacaklı karşı taraf müvekkilimizin oturmakta olduğu tek katlı ahşap evinin tapu kaydına ../../….. tarihinde haciz koydurmuştur. Müvekkilimize icra müdürlüğü tarafından 103 Örnek ile meskeninin haczedildiği bildirilmiştir.

 

4-Müvekkilimizin mesken olarak kullandığı eve alacaklı tarafından konulmuş bulunan haczin kaldırılmasını istemekteyiz.

 

5-İİK. Madde gereğince borçlu meskeni üzerindeki haczin kaldırılmasını isteyebileceğinden mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

 

YASAL NEDENLER : İİK. 82/12  ve İlgili yasa maddeleri

 

KANITLAR               : Tapu Kaydı,   Keşif,    İcra Dosyası,  her türlü kanıt.

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin taşınmazı üzerine konulan haczin, mahcuzu müvekkilimizin mesken olarak kullanması nedeni ile  kaldırılmasına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

YAKINAN VEKİLİ

                                                                            …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!