…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

…….

 

 

DOSYA NO            :……. D. İş

 

KONU                    : TEMİNATIN İADESİ TALEBİMİZ HK.

 

İCRA DOSYA NO  :…….

 

AÇIKLAMALAR  :1-Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı yukarıda numarası belirtilen takip dosyasında icra edilmiştir.

 

2-Yapılan haciz esnasında borçlu borcunu kabul ederek teminatın iadesine muvafakat etmiştir.

 

3-Teminatın iadesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

 …….

 

 

 

 

 

 

Teminatın iadesinde sakınca yoktur.

 

 

İcra Müdürü

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!