70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Haciz İhbarnamesine İtiraz – Av. İlayda İrem POLAT

…….’NE

 

 

 

DOSYA NO    : …….

 

 

KONU             : Haciz İhbarnamesine İtiraz

 

 

Müvekkilim yukarıda esas numarası belirtilen dosyadan tarafına gönderilen birinci haciz ihbarnamesini ……. tarihinde tebellüğ etmiştir.

 

Takip borçlusu ….. ……..’nın müvekkilimden doğmuş veya doğacak her hangi bir alacağı bulunmamaktadır.

 

Bu nedenle birinci haciz ihbarnamesine itirazımızın kabulüne karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

 

 

AVUKAT

                                                                                                                …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!