Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku Uluslararası ticaret, dünya ülkeleri tarafından kabul gören bazı yasalar çerçevesinde gerçekleştirilir ve her ülkenin de kendi içinde dış ticaret hakkında uyguladığı yasalar bulunmaktadır. Gümrük, ithalat ve ihracat hukuku, bu yasaların uygulanmasını sağlayan ve yasaların kapsamı dışına çıkan dış ticaret uygulamalarında bazı yaptırımları bulunan bir hukuk biçimidir.

GÜMRÜK, İTHALAT VE İHRACAT HUKUKU HANGİ KONULARI KAPSAR?

Gümrük, ithalat ve ihracat hukuku, uluslararası platformda yapılan bütün ticaret işlemleri sırasında meydana gelen uyuşmazlıklara çözüm sünen bir yaklaşıma sahiptir. Hukuk büromuz tarafından sizlere sunduğumuz gümrük, ithalat ve ihracat hukuku çalışmalarında, dış ticaret alanında yapılacak olan her türlü sözleşmelerin hukuka uygun olarak düzenlenmesi, dış ticaret sırasında malların taşınması, yerine teslim edilmesi, malın cinsi ve özellikleri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar konusunda hizmet sunulmaktadır.

Bilindiği üzere ülkemizde ithalat ve ihracat faaliyetleri, devlet tarafından desteklenmektedir. Hukuk büromuz tarafından, devletten teşvik adı altında yapılan desteklemelerde işletme sahiplerinin nasıl bir yol izlemesi gerektiği, bu teşviklerin hangi şartlarda ve nasıl verildiği, ithalat ve ihracat işlemlerinde uygulanan mevzuatlarla ilgili öğrenilmek istenen her konuda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

GÜMRÜK KANUNU HAKKINDAKİ MEVZUAT

Ülkemizde dış ticaret, gümrük kanununa göre düzenlenmektedir. Her türlü ithalat ve ihracat işlemleri bu kanunun ön gördüğü biçimde düzenlenir. Ancak bazı durumlarda, ithalat ve ihracat yapan kimseler ile gümrük arasında birtakım sorunlar oluşabilir. Bazı yanlış bilgilendirmelerin ya da gereken evrak, belge gibi şartların yerine getirilmemesi sonucunda ortaya çıkan bu anlaşmazlıklarda hukuk hizmetlerimiz ile anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olunmaktadır.

Bu çerçevede verilen hizmetlerimizde bir malın ithalatı ya da ihracatı sırasında vergilerinin ödenmemesi ya da eksik ödendiğine ilişkin davalar, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ya da Hazine Müsteşarlığı tarafından uygulanan birtakım işlem ve yaptırımların hukuka aykırı olup olmadığının denetlenmesi ve gerekiyorsa konu hakkında dava açılması gibi çalışmaları sunulmaktadır.

Gümrük kanunu ile ilgili en çok görülen davalar, kaçakçılık davalarıdır. Eğer kaçakçılık eylemi yaptığınız iddiası ile hakkınızda bir dava açılmışsa, bu durumun araştırılması, gereken açıklama ve savunmaların hazırlanması gibi çalışmalar da hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.