GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İLE İLGİLİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İLE İLGİLİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ

 

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                             :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN              :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Görevi Kötüye Kullanma Suçu ile İlgili Şikâyetimizdir
SUÇ                                       :Görevi Kötüye Kullanma
AÇIKLAMALAR                :

 

Adı geçen şüpheli ……., ………Köyü’nün muhtarıdır. ……. yılından beri müvekkil, ………. Köyünde oturmasına rağmen köy muhtarı olan şüpheli müvekkile ikametgâh kaydı vermemektedir. Bu yüzden ………(…). Asliye Ceza Mahkemesinin ……/…… E no.lu dava dosyası ile yargılanmaktadır. Müvekkil yeniden ikametgâh kaydı istediği halde vermediği için, müvekkil …….. Kaymakamlığına başvuruda bulunmuştur. Bunun üzerine köy muhtarı olan şüpheli, kaymakamlığa müvekkilin kendisine başvuru yapması halinde ikamet vereceğini beyan etmesine rağmen, müvekkil şahitlerle gittiği halde muhtar, müvekkile ikametgâh kaydı vermekten imtina etmiştir. Müvekkil kendisinden davacı ve şikâyetçidir.

DELİLLER                           :  Tanıklarımız: Adı ve Soyadı, Adres; Adı ve Soyadı, Adres ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TCK. md. 257 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında kamu davası açılmasına, ……. Kaymakamlığından müvekkilin ikametgâh kaydı talep ettiğine dair evrakların getirtilmesine, şahitlerimin dinlenmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Müşteki Vekili

                                                                                                                              Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat