…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

 

DAVACI                 :…….

                  

VEKİLİ                   :…….

 

DAVALI                 :…….

 

VEKİLİ                   :…….

 

KONU                    : Görev Yönünden Ret Edilen Dava Dosyasının Celbi İstemi.

 

AÇIKLAMALAR    :1- ……. Sulh Hukuk Mahkemesinde ../…. E. Sayı ile açmış olduğumuz dava Görevsizlik Yönünden Reddedilmiştir. Karar kesinleşmiştir.

 

2-…….. Sulh Hukuk Mahkemesinde ../…. E. Sayılı dosyasının celbini istemekteyiz.

 

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile,…… Sulh Hukuk Mahkemesinin ../…. E. Sayılı Dosyasının celbine, yeni duruşma gününün belirlenerek taraflara tebliğine ve davaya kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmesini talep ederim.

 

 

                                                                                               DAVACI VEKİLİ                        ………

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!