…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                   :…….

 

VEKİLİ                     :…….

 

DAVALI                   :…….

 

KONU                      : Geri Alma İstemimizdir.

 

AÇIKLAMALAR      :1-Müvekkilim davalı tarafından aleyhine ……. tarihinde …….nün ……. Esas numarası ile yapılan icra takibine süresinde itiraz edememiş, yaptığı gecikmeli itiraz ise mahkemece reddedilmiştir.

 

2-Haciz ve muhafaza tehdidi ile kapısına dayanan davalı alacaklıya, çevresine rezil olmamak için ödeme yapmak durumunda kalan müvekkilimiz, icra dosyasına ödeme yaparken istirdat davası açma hakkını da saklı tutmuştur.

 

3-Müvekkilimiz yukarıda esas nosu belirtilen takibe konu olan adi senedi aslında davalıya ../../…. tarihli makbuz ile ödemiş idi. (Belge ektedir)

 

4-Haksız takip nedeni ile yeniden ödeme yapmak zorunda kalan müvekkilimiz adına bu davayı açmak gerekmiştir. Müvekkilimizin aynı borç nedeni ile ikinci kez ödemek zorunda kaldığı ………….. TL yi geri almak istiyoruz.

 

YASAL NEDENLER : İİK ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR               : İcra Dosyası, Makbuz  vs.

 

İSTEM SONUCU       : Açıklanan nedenlerle müvekkilimiz tarafından  davalıya ödenen …………-TL nın ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,  yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                           …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!