70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

                                                                                                                       …….

 

 

 

YAKINAN                 :…….

 

VEKİLİ                      :…….

 

SANIK                      :…….

 

SUÇ                          : Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunanın Cezalandırılması

 

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimiz adına borçlu aleyhine ../../…. tarihinde ………….. İcra Müdürlüğünün ../…… Esas numarası ile yapılan icra takibine borçlu mal beyanında bulunmuştur. İcra takibi itiraz da görmediğinden kesinleşmiştir.

 

2-Borçlu mal beyanında hiçbir malının ve gelirinin olmadığını ve annesinden aldığı harçlıkla geçimini sürdürdüğünü beyan etmiştir.

 

3-Borçlunun ………….. marka bir araba ile gezdiğini gören müvekkilimiz, aracın plakasını almıştır. Yaptığımız araştırma sonucunda aracın sanık borçluya ait olduğu anlaşılmıştır.

 

4-Borçlu malı olmadığını söyleyerek hem bizi yanıltmış ve hem de suç işlemiştir.

 

YASAL NEDENLER : İİK. Madde 74, 338

 

KANITLAR               : İcra Dosyası, ..AS.234 plaka sayılı aracın trafik kaydı

 

İSTEM SONUCU     : Açıklanan nedenler ile eksik mal beyanında bulunarak suç işleyen sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

 

YAKINAN VEKİLİ

                                                                                     …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!