70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Genel Haciz Yoluyla Takipte Borca İtiraz – Av. İlayda İrem POLAT

…….’NE

 

 

 

DOSYA NO                   :…….

 

BORCA İTİRAZ EDEN    :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

KARŞI TARAF              :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

KONU                           : Borca İtiraz

 

AÇIKLAMALAR : Yukarıda esas numarası yazılı takipten müvekkilim, aleyhine çıkartılan ödeme emrini ……. tarihinde tebellüğ etmiştir.

 

Müvekkilimin takipte alacaklı olarak görünen şahsa böyle bir borcu bulunmamaktadır. Müvekkilim borcunu farklı tarihlerde kısım kısım alacaklıya ödemiştir. Ödemelerle ilgili belgeler ekte sunulmuştur. Bu nedenle borca itiraz ediyoruz.

 

Alacaklı tarafa böyle bir borcumuz olmamasına rağmen takibe konu edilen borç zaten zamanaşımına uğramıştır. Bu nedenle de takibe itiraz ediyoruz.

 

İSTEM SONUCU           : Arz edilen nedenlerle borcun ödenmiş olması ve zamanaşımına uğramış bulunması nedeniyle borca itirazımızın kabulüyle takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

 

 

BORCA İTİRAZ EDEN VEKİLİ

                                                                                                    …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!