70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Gemi Haciz Müzekkeresi örneği – Av. İlayda İrem POLAT

T.C.

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: …/ … E.

… LİMAN BAŞKANLIĞI’NA

ALACAKLI :

VEKİLİ :

BORÇLU :

IMO NO :

BORÇ MİKTARI : … TL. (Faiz ve masraflar dahil)

Yukarıda borç miktarı yazılı olan borçlu/ların iş bu borcundan dolayı adına kayıtlı ise … IMO nolu ve … isimli … Gemisi’nin yükleme ve boşaltma işlemlerinin engellemesine, muhafaza altına alınmasına ve başkaca gemileri varsa onlara da haciz konularak muhafaza altına alınmasına ve seferden men edilmesine, borçlu adına tespit edilen gemilerin bağlama limanının sicil müdürlüğümüz olması halinde kayıtlarına haciz konulmasına, bağlama limanının müdürlüğümüz olmaması halinde seferden men edilmesine, bağlama limanının müdürlüğümüz dosyasına bildirilmesine ve ilgili tüm liman başkanlıklarına bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak neticeden Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. …/ …/ …

İCRA MÜDÜRÜ
Mühür ve İmza

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!