…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

DAVACI                 :…….

 

VEKİLİ                    :…….

 

DAVALI                  :…….

 

KONU                     : Geçit hakkı tesisi talebimizdir.

 

DEĞERİ                  :

 

AÇIKLAMALAR     :1-Davalının müvekkilimize ait olan ……. İli, ……. İlçesi, ……. Köyü, ……. Ada, ……. Parsel de tapuya kayıtlı  …. m2 lik arsasının yanında bitişik bir arsası mevcuttur. Müvekkilimizin arsası üzerinde oturmakta olduğu konutu vardır.

 

2-Müvekkilimize ait ev ve arsanın ana caddeye çıkışı davalının arsasının arkasında kaldığından mümkün değildir. Müvekkilimize ait arsanın bir yanında MKE ye ait fabrika duvarı, diğer yanında ise bataklık vardır. Müvekkilimiz yola çıkmak üzere davalıya ait parseli kullanmak durumundadır. Müvekkilimiz davalıya bu konuda teklif götürmüş uygun tazminat karşılığında yol açılmasını istemiştir. Davalı müvekkilimizin talebini reddetmiştir.

 

3-Müvekkilimize geçit hakkı tanınmasını istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : MK.,HUMK. Ve sair ilgili mevzuat.

 

KANITLAR               : Tapu kaydı,tanık,bilirkişi beyanı,keşif

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 gündür.

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenler ile müvekkilimize, mahkemenizce uygun görülecek tazminat bedeli karşılığında davalının arsasından geçit hakkı verilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                             …….

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!