70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Gecikmiş İtiraz Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

                                                                                                                       …….

 

 

GECİKMİŞ İTİRAZDA

BULUNAN(BORÇLU)   :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)                  :…….

 

KONU                            : Gecikmiş itirazımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR          :1-Müvekkilim aleyhine, …. 1 İcra Dairesinin ../…. E. Sayılı dosyasından icra takibi başlatmıştır.

 

2-Müvekkilimize gönderilen ilamsız takiplere ilişkin ödeme emri müvekkilim tarafından ../../…. tarihinde alınmıştır.

 

3-Müvekkilimiz itirazının son günü olan ../../…. tarihinde bir kalp krizi geçirerek ………….. Hastanesine kaldırılmıştır. (Müvekkilimizin hastane kayıtları ve taburcu kağıtları ektedir.) Müvekkilimiz karşı tarafa borçlu değildir. Takibe konu olan adi senet müvekkilimizin bizzat takip alacaklısından aldığı ödendi belgesi karşılığında ödenmiştir. (Belge ektedir)

 

4-Müvekkilimizin Ödeme emrine gecikmiş itirazının kabul edilmesini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : İİK m.65

 

KANITLAR               : Hastane raporu,icra dosyası, tanıklar, ödendi belgesi.

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin gecikmiş itirazının kabulü ile icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini talep ederiz.

 

 

 

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

                                                                       …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!