…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

DAVACI                  :…….

 

VEKİLİ                    :…….

 

DAVALI                  :…….

 

KONU                     : Müdahalenin meni ve tazminat talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR     :1-Davalının müvekkilimize ait olan ……. İli, ……. İlçesi, ……. Köyü, ……. Ada, ……. Parsel de tapuya kayıtlı  …. m2 lik arsasının yanında bitişik bir arsası mevcuttur.

 

2-Arsası üzerine iş makineleri üreten bir fabrika kurmuş olan davalı bu esnada müvekkilimize ait arsanın da yaklaşık 100 m2 sine tecavüz etmiştir.

 

3-Müvekkilimiz gerekli ölçümleri yaptırmış ve davalıyı, ……. Noterliğinin ……. tarih ve ……. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile uyarmıştır.

 

4-Davalı müvekkilimize cevap dahi vermemiştir. Müvekkilimizin iyi niyetli çabaları da sonuç vermemiştir.

 

5-Davalının müvekkilimizin arsasına haksız tecavüzünün önlenmesini ve arsa ile ilgili ecri misil ödenmesini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER: MK.m.618 ve sair hükümler.

 

KANITLAR               : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi  incelemesi,  tanık beyanları

 

CEVAP SÜRESİ      : 10  gündür.

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenler ile, müvekkilimize ait gayrımenkule davalı tarafından yapılan haksız tecavüzün önlenmesine, arsa üzerindeki binanın yıkılmasına, arsasının100 m2 lik kısmını binanın yapıldığı 18 aydır kullanamayan müvekkilimize davalı tarafından, aylık ……. üzerinden kira karşılığı olmak üzere toplam ……. nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine, yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                             …….

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!