70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Fuzuli İşgal Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                  :…….

 

VEKİLLERİ             :…….

                                     

DAVALI                   :…….

                                     

KONU                 :  FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE FAZLAYA İLİŞKİN TALEP VE DAVA HAKKIMIZ SAKLI KALMAKKAYDIYLA ……. ECRİMİSİL TALEBİMİZ HK.

 

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimiz ……. davalı …….’ın maliki bulunduğu ……. adresindeki taşınmazı davalıdan satın almıştır.

 

2-Davalı maliki bulunduğu ve oturmakta olduğu taşınmazı müvekkilimize satarken evi boşaltacağını beyan etmiş bunun üzerine müvekkilimiz daireyi satın almıştır. Ancak davalı evi müvekkilimize sattıktan sonra evi boşaltmamış ve oturmaya devam etmiştir. Müvekkilimizin tüm uyarılarına rağmen de oturmaya devam etmekte ve bunun karşılığı olarak ta bir ücret ödememektedir.

 

3-Davalının söz konusu taşınmazı tahliye etmemesi nedeniyle müvekkilimiz mağdur olmuştur. Müvekkilimiz satın aldığı dairede davalının oturmasına izin vermemiştir. Bu durum karşısında müvekkilimiz satın almış bulunduğu daireyi ne kullanabilmekte ne de semeresinden faydalanabilmektedir.

 

4-Davalı fuzuli işgal olup haksız müdahalesinin önlenmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

YASAL NEDENLER : MK., HUMK. Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR              : Tapu  Kaydı, Tanıklar, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU     : Arz edilen nedenlerle davalının haksız olan el atmasının önlenmesi ile fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla taşınmazın haksız kullanımından dolayı müdahale tarihinden itibaren ……. ecrimisilin yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

                                                                                                          DAVACI VEKİLİ

                                                                                …….

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!