70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Evlilik Dışı Çocuk İçin Nafaka Ve Tazminat davası Dilekçe örneği : – Av. İlayda İrem POLAT

… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Babalığın Hükmen Tayini, Tazminat ve Nafaka Talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davalı müvekkilimle …/…/… – …/…/… tarihleri arasında duygusal ilişki yaşamış, …/…/… tarihinde davalının haber vermeksizin ve hiçbir açıklama yapmaksızın … iline taşınmasıyla bu ilişki sona ermiştir. Müvekkilim ve davalı ilişki süresince … … adresindeki apartman dairesinde birlikte ikamet etmiş ve cinsel ilişki yaşamışlardır.

2-)
3-)
4-)
5-)

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 301, 818 S. K. m. 49 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Doğum ve nüfus kayıtları, DNA Testi, fotoğraflar, tanık beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin kızı …’nin babası olarak davalının babalığına, doğum giderleri, doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri ve gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler olarak … TL maddi, ortaya çıkan manevi zarar karşılığı … TL manevi tazminat ve küçük için aylık … TL. nafakanın davalıdan alınmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …./…/…

Davacı Vekili
Avukat .

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!