70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Evliliğin İptali Dava Dilekçesi örneği. – Av. İlayda İrem POLAT

 

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
SALİHLİ

DAVACI….………:…../SALİHLİ
VEKİLİ……………:Av……/SALİHLİ
DAVALI………….:………./SALİHLİ
DAVA…………….:Evlenmenin iptali ve … TL.manevi tazminat davasıdır
AÇIKLAMALAR.:

1-Davalı,müvekkileyi ……. tarihinde köyde,yolda giderken zorla kaçırmıştır…..

2-Davalı,müvekkileyi zorla kaçırdıktan sonra,……… korku yaratarak ,……. tarihinde nikah kıyılmasını sağlamıştır.

3-

4-

5-

6-

7-

8-Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER…….:M.K.md.151,konuyla ilgili mevzuat hükümleri
DELİLLER………………….:Nüfus kayıtları,tanık anlatımı,taraflara ait mali ve sosyal durum araştırması,Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2004/…. hazırlık,2004/… K.sayılı yetkisizlik kararı,…. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2004/ … numaralı hazırlık evrakı ve her türlü yasal delil
SONUÇ VE İSTEK………….:Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı davamızın kabulüyle;
A-Taraflar arasındaki evlenmenin iptaline,
B-Yasal faiziyle birlikte … milyar TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline
C-Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine
Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.01.02.2005

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!