Evi Terk Nedeniyle İhtar Dilekçesi Örneği

Evi Terk Nedeniyle İhtar Dilekçesi Örneği

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Terk Nedeniyle İhtar Kararı Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim eşi ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … ve … isimli çocukları olmuştur.

2-) Davalı eş, …/…/… günü “çocuklardan ve senden bıktım.” demek suretiyle eşyalarını toplayıp babasının evine gitmiştir. Müvekkilim evlilikte kendisine düşen sorumlulukları yerine getirmekte ve eşini ve çocuklarını çok sevmektedir. Eşin evi terk etmesini gerektirecek haklı bir nedeni yoktur.

3-) Müvekkilimin dostları ve yakınları bu konuda girişimde bulunmasına rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştır. Aradan … ay geçmiştir. Müvekkilim eşinin eve dönüş masraflarının ödemeye hazırdır.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 164 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin eşinin eve dönmesi ve dönmediği takdirde Terk Nedeniyle Boşanma Davası açacağımızın ihtaren bildirilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat