70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Eşyaların Yada Bedelinin İadesi Dava Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

       

                                                                                                                       …….

                                                                                                                      

 

DAVACI                   :…….

 

VEKİLİ                     :…….

 

DAVALI                   :…….

 

DAVA                       :…….

 

DAVA DEĞERİ        :…….

 

KONU                       : Eşyaların İadesi

 

AÇIKLAMALAR  :1-Müvekkilimiz ile davalı 8 yıllık evliliklerini, ……. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……. tarihinde verdiği ……. Esas sayılı karar ile bitirmişlerdir. İlam her iki tarafa da tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir.

 

2-Davalı, müvekkilimizle müştereken oturdukları evi boşanma davası devam ederken boşaltmış ve ……………. adresindeki babasına ait boş daireye taşımıştır. Burada müvekkilimizin yıllarca yaptığı çalışmalar karşılığı eve alınmış eşyaların yanında, müvekkilimizin şahsi eşyaları da bulunmaktadır.

 

3-Müvekkilimiz adına ……. tarihinde ……. Asliye hukuk mahkemesinin ……. D.İş Esas sayılı dosyası ile yaptırdığımız tespitte bu durum tespit edilmiş ve yapılan tespite davalının da bir itirazı olmamıştır. Bu eşyaların (eki listede) tümü müvekkilimize ait bulunmaktadır. Davalının sadece şahsi eşyaları bulunmaktadır.

 

4-Müvekkilimiz eski eşinde eşyalarını geri istedi ise de eşi buna yanaşmamıştır. Bu nedenle eşyaları ya da ……. tutarındaki bedelini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : MK., HUMK., İlgili Mevzuat

 

KANITLAR               : …………  AHM  …….  D.İş  Sayılı   Tespit Dosyası, Faturalar, Tanıklar, Her Türlü Kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle mülkiyeti müvekkilime ait olan eşyaların müvekkilime aynen iadesine, aynen iade mümkün değil ise boşanma tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile ……. tutarındaki bedelinin davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesine, eşyanın davalı tarafından üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından tedbiren muhafaza altına alınmasına, yargılama giderlerinin  karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini  talep ederiz.

 

 

                        DAVACI VEKİLİ

                                                                              …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!