Eşin tayin edilmesi, işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturur mu?

Eşin tayin edilmesi, işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturur mu?

Yargıtay’a göre eşin tayin edilmesi, işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturmaz. Eşinin tayini nedeniyle iş akdini fesheden işçinin, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bu konuda vermiş olduğu emsal karar aşağıdaki gibidir.

“…Davacı iş akdinin haksız olarak feshedildiğini iddia etmiştir. Davalı işveren, Samsun bölge sorumlusu olan davacının 12,13,17/09/2007 tarihleri arasında mazeretsiz olarak işe gelmediğini, kendisine ulaşılamadığım bu nedenle iş akdini feshettiğini savunmuştur.

Davacı, eşinin İstanbul’a tayini nedeniyle Samsunda görev yaptığı sırada 12.02007 tarihinde evini boşaltarak İstanbul’a taşınmıştır. Kendisinden uzun bir süre haber alınamaması üzerine yapılan araştırmalar sonucunda İstanbul da ki adresine ulaşılmıştır. Hatta davacının giderken şirkete ait aracı, oturduğu sitenin otoparkının ücra bir yerine bırakıp gittiği, aracın bilahare şirket tarafından buradan alındığı anlaşılmıştır.

Tanık beyanlarından, eşi İstanbul’a tayin olan davacının buraya naklini talep ettiği, ancak şirketin bunu kabul etmemesi üzerine işi kendisinin bıraktığı anlaşılmaktadır.

Eşin tayin edilmesi, işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturmaz. Bu nedenle davacının feshinin lıaklı nedene dayanmadığı anlaşıldığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2009/23353 E. 2011/38498 K. 20.10.2011)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat