Esas Hakkında Savunma Dilekçesi

Esas Hakkında Savunma Dilekçesi

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ŞÜPHELİ                    :(Ad, Soyad, TC, Adres)

MÜDAFİ                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                         :Esas hakkındaki savunmamızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

1- Olay tarihinde saat 23.00 sıralarında müvekkil evine doğru gitmekte iken iki şüpheli şahsın arabaları karıştırdıklarını görmüş, ancak oradan uzaklaştığı sırada polisler gelmiş ve hırsızlık yaptığı şüphesiyle …. tarihinde saat 05.35 de düzenlenen doktor raporundan da anlaşılacağı üzere; müvekkili yakalayarak feci şekilde darp etmişlerdir.

2- Somut olayda mağdur polislerin ifadelerinde de belirtildiği gibi, olayın meydana geldiği yerde müvekkil dışında iki şüpheli şahıs daha bulunmakta idi. Davaya konu suçlamanın müvekkil tarafından işlendiğine dair hiçbir somut delil mevcut değil iken mağdur polisler, yasaların kendilerine tanımış olduğu güç kullanma yetkisinin sınırlarını aşarak müvekkili darp etmişlerdir. Anayasanın 17. maddesinde ‘kimseye işkence ve eziyet yapılamayacağı, kimsenin insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya ve muameleye tabi tutulamayacağı” AİHS’ nin 3. maddesinde ‘Hiç kimsenin işkence , insanlık dışı veya onur kırıcı ceza ya da işleme tabi tutulamayacağı’ İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 5. maddesinde ‘Hiç kimseye işkence veya zalimce, insanlık dışı yada aşağılayıcı davranış veya ceza uygulanamayacağı’ hüküm altına alınmıştır. Anılı maddelere ve Yakalama, Göz altına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’ne aykırı hareket eden, görev ve yetkilerini kötüye kullanarak müvekkili darp eden, onur kırıcı muameleye maruz bırakan mağdur polisler, yapmış oldukları hukuka aykırı davranışlarını örtbas etmek maksadıyla müvekkilin direnme ve hakarette bulunduğu iddiasıyla tutanak düzenlemişler, müvekkilin üzerine atılı suçla ilgili olarak yapılan tüm işlemleri de kendileri takip etmişlerdir. Müvekkilin karakolda vermiş olduğu ifade incelendiğinde, ifadenin manevi baskı altında alınmış olduğu anlaşılacaktır. Zira sanık müvekkil ifadesinde, suça konu olan aracı hırsızlayan şahısların kendisini darp etmiş olduğunu beyan etmek durumunda bırakılmıştır.         

3– Müvekkil sanık hakkında her ne kadar mağdur polislere TCK 125, 265. maddeleri uyarınca ‘Görevi Yaptırmama için Direnme’ ve ‘Hakaret’ eylemini gerçekleştirdiği  iddiasıyla kamu davası açılmışsa da, yukarıda açıklandığı üzere müvekkil somut olayda sanık değil mağdur konumundadır. Müvekkil sanığın anılı suçtan beraatine karar verilmesi gerekmektedir. Mağdur polislerin görev ve yetkilerinin sınırlarını aşarak müvekkili darp ettiği açıkça ortadadır.

4- Yukarıda açıklandığı gibi, müvekkilin verdiği ifadeden ve olay yerinde tutulan tutanaktan da anlaşılacağı üzere; suç mahallinde şüpheli iki kişi daha bulunmaktadır ve …… tarihinde olay yerinde bulunan müvekkilin müştekinin aracının camını kırdığına ve hırsızlık yapmaya teşebbüs ettiğine dair dosyada somut hiçbir delil bulunmamaktadır. ‘Şüpheden sanık yararlanır.’ İlkesi gereği müvekkilin atılı suçlardan beraatine karar verilmesi gerekmektedir.        

DELİLLER                 :  Dosya münderecatı ve sair deliller

HUKUKİ SEBEPLER : TCK, CMK ve ilgili mevzuat

         SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda arz olunan sebeplerle;

1-Müvekkil sanığın atılı suçlardan beraatine karar verilmesini,

2-Aksi kanaat uyandığı takdirde TCK’da ve CMK’da yer alan ve sanık lehine olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

SANIK MÜDAFİİ

 (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat