Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesinde Payların Açıkça Gösterilmelidir

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesinde Payların Açıkça Gösterilmelidir

Sulh Hukuk Mahkemesinin ….. esas sayılı elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasında; salt veraset ilamına atıfla (paylar açıkça belirtilmeksizin) hüküm kurulduğu izlenmiştir.
* HMK’nın 297/2, TMK’nın 644. maddeleri ile Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 24/09/2007 tarih ve 2007/9267 esas, 2007/9750 karar, 14. Hukuk Dairesinin 16/03/2015 tarih ve 2014/12556 esas, 2015/2841 karar sayılı “Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesinde veraset ilamına atıfla hüküm kurulamaz. Her bir paydaşın hissesinin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Hüküm sonucu açık ve net olmalıdır. Bilirkişi raporu veya benzeri herhangi bir belgeye atfen hüküm kurulamaz. Aksi takdirde infazda tereddüt ve sıkıntıya meydan verilmiş olur” şeklindeki ilâmlarına uygun karar verilmesi,

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat