Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Dava Dilekçesi

Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Dava Dilekçesi

……… SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                                          : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                                  : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI                                                : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                                  :Elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemini içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR                                  :

1- Müvekkilimiz … …. , … İli, … İlçesi, … Mevkii, … Ada, … Pafta, … Parsel’de bulunan … nitelikli taşınmaza davalı yan ile elbirliği mülkiyeti şeklinde malik bulunmaktadır.

2- Müvekkilimizin taşınmazdaki payını üçüncü bir kişiye satabilmek için taşınmazdaki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesini talep etmek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER                            : 1- ../…/…. Tarihli Tapu kaydı, 2- Veraset belgesi ve her tür delil.

HUKUKU SEBEPLER                                   : 4721 sayılı Kanun’un 644. Maddesi , HMK ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, miras bırakan annemizden Müvekkilimize intikal eden yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi ve yargılama giderlerinin davalı yana yüklenmesi yönünde karar verilmesini, saygılarımızla bilvekale talep ederim

EKLER                         :

  1. …/ …/ … tarihli tapu kaydı,
  2. Veraset belgesi.

                                                                                                             (Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat