70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Duplik Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DOSYA NO          :…….

 

CEVABA CEVAP

VEREN  DAVALI  :…….

 

VEKİLİ                  :…….

 

DAVACI               :…….

 

KONU                  : Düplik Dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR  :1-Davacı tarafından açılan dava ile ilgili olarak evvelce mahkemenize sunmuş olduğumuz ilk itirazlarımızı ve cevaplarımızı tekrar ediyoruz.

 

2-Bu arada davacı tarafından Cevaba Cevap dilekçesinde belirtilen aşağıda maddeler halinde belirtilmiş bulunan hususlar dava dilekçesinde hiçbir şekilde bahsedilmeyen yeni hususlardır. Bunlar davanın genişletilmesi kapsamında ele alınmalıdır. Davacının bu beyanlarını kabul etmiyoruz. Mahkemece de davanın genişletilmesi kapsamında değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bu hususlar şunlardır;

 

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

3-Davacı tarafından zamanaşımı itirazımız konusunda verilen cevaplar da tatmin edici değildir. Yasa açıktır. BK … maddesi gereği dava zamanaşımı dolmuştur.

 

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile davanın zamanaşımı nedeni ile reddine, mahkeme aksi kanaatte ise davaya cevap ve davacının cevaplarına cevap dilekçelerimizde belirtilen diğer itirazlarımızın kabulü ile davanın reddine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

                                                                                                       DAVALI VEKİLİ

                                                                                                         …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!