DOSYANIN YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ DİLEKÇESİ – 1

DOSYANIN YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ DİLEKÇESİ – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

Mahkemenizce yukarıda esas numarası belirtilen dosya ile ilgili olarak davalı vekilinin yetki itirazı üzerine mahkemenizce yetkisizlik kararı verilmiştir. Verilen yetkisizlik kararı taraflara tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir. Dosyanın yetkili ……………. Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesini istemekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 20 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenler ile …/…/… tarih ve ……./… esas sayılı kararı ile yetkisizlik kararı verilen dava dosyasının yetkili olan mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat