Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi İstemi

Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi İstemi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE/BAŞKANLIĞI’NA

İSTEMDE BULUNANA DAVACI      :(Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI                                               : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                                  : Dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi

                                                                istemini içerir  dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                                 :

1-Mahkemenizin …/…. E. numarasında kayıtlı bulunan davamız hakkında verilen …/…/… tarihli görevsizlik kararı, kanun yolu denetiminden geçerek, …/…/… tarihinde kesinleşmiştir.

2-Hal böyle olup, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 20. maddesi uyarınca, dava dosyasının anılan kararda görevli olduğu belirtilen … Mahkemesi’ne/… Başkanlığı’na gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER                         : HMK m. 20  ve sair ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                            : Yukarıda arz edilen nedenlerle dava dosyasının görevli  mahkemeye gönderilmesini Müvekkilimiz adına saygıyla arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat