Dosyanın Anayasa Mahkemesine Gönderilmesi İstemi Dilekçesi

Dosyanın Anayasa Mahkemesine Gönderilmesi İstemi Dilekçesi

……. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TALEP BULUNAN

VEKİLİ                          : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KARŞI TARAF              :(Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVA KONUSU            :

AÇIKLAMALAR           :

1-Müvekkilim aleyhine mahkemenizde görülmekte olan …. E sayılı davada uygulanacak olan … Anayasa’ya açıkça aykırıdır.

2-1982 Anayasası’nın 152. Maddesinin ilk fıkrası “Bir davaya bakmakta olan mahkemeye, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse ve taraflardan birini ileri sürdüğü anayasaya aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.” Şeklindedir.

3-Bu maddeye göre, mahkemenizce anayasaya aykırılık iddiamız ciddi bulunur, Anayasa’ya aykırılık iddiamızın incelenmesi için Anayasa Mahkemesi’ne gönderilir ve yüce mahkemece itirazımızın incelenmesi için Anayasa Mahkemesi’ne gönderilir ve iptal edilecek ve uygulama olanağı kalmayacaktır. Açıklanan nedenlerle ilgili maddenin anayasa aykırılığı konusunda karar verilmek üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesini istemekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER    :Her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM   :Yukarıda açıkladığımız sebeplerle, mahkemenizce dosyanın anayasa aykırılık iddiasının incelenmesi için Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine, davanın yüksek mahkemenin incelenmesinin sonunda kadar geri bırakılmasına karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla arz ve talep ederim. …/ …/ …

Av.DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat