DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ

DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

Müvekkilin oğlunun doğum tarihi nüfusa …/…/…….. olarak tescil edilmiştir. Gerçekte doğum tarihi …./…/……..’dır. Tanık beyanları ve Devlet Hastanesinden alacağımız rapor bu iddiamızı doğrulayacaktır. Nüfusa yanlış olarak tescil edilmiş olan müvekkilimin oğlunun doğum tarihinin düzeltilmesi için bu davaya açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus Kaydı, Rapor, Tanıklar, ilgili her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Medeni Kanun md. 39, Nüfus Kanunu ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEK             :  Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle müvekkilim …../…../……olan doğum tarihinin iptali ile ayı ve günü baki kalmak üzere doğum tarihinin ………olarak düzeltilmesine ve nüfusa tesciline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

                                                                                                                                              Av.

 

EK:

Nüfus Kaydı.

Vekâletname

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat