Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Talebi Dilekçesi Örneği

Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti talebi dilekçesi örneği

…..SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONUSU : Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti talebidir.
AÇIKLAMALAR :

1- Davacı müvekkilim, …………. Derneği’nin …… no’lu üyesidir.

2- Dernek, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun kendiliğinden sona erme başlıklı 87. maddesi;

“…Dernekler, aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer:

1. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,

2. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,

3. Borç ödemede acze düşmüş olması,

4. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,

5. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.

Her ilgili, sulh hakiminden, derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir.” hükmünü havidir.

Dernek, olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması nedeniyle kendiliğinden sona ermiş olup, fiilen hiç bir faaliyeti bulunmayan ve ilgili madde gereği kendiliğinden sona ermiş bulunan dernek için, yönetimce tarafımızdan aidat talep edilmekte, bu durum, dernek üyesi olarak müvekkilimin mağduriyetine sebebiyet vermektedir.

Derneğin kendiliğinden sona erdiği hususunu, sayın mahkemenize müracatla tespit ettirme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK sair yasal mevzuat

DELİLLER : Dernek tüzüğü, genel kurul karar defteri, bilirkişi incelemesi, ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle,  davanın kabulü ile ………………. Derneği’nin, TMK 87. maddesi uyarınca kendiliğinden sona erdiğinin tespitine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

Davacı Vekili
Av…………………

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat