Delillerin Sunulması İçin Kesin Süre Verilmesi

Delillerin Sunulması İçin Kesin Süre Verilmesi

Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre tanınmadığı görülmüştür.
* HMK’nın 121, 129/2 ve 140/5 maddeleri doğrultusunda, tarafların elinde bulunan belgelerin, asılları ile birlikte karşı taraf sayısından bir fazla düzenlenecek örneklerinin dava/cevap dilekçesine eklenerek mahkemeye verilmesi, başka yerlerden getirtilecek dosya ve belgeler için de, bunların bulunabilmesini sağlayacak açıklamanın dilekçelerde yapılması, bu hususlara uyulmaması veya eksik yerine getirilmesi halinde, hâkimin taraflara iki haftalık kesin süre vermesinin zorunlu olduğunun bilinerek bundan böyle anılan Kanun içeriğine uygun hareket edilmesi,

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat