70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Değişiklik Davası Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                  :…….

 

VEKİLİ                     :…….

 

DAVALI                   :…….

 

KONU                 :……. ……. tarih ve ……………..E., …….K.  sayılı hükmünün yeniden gözden geçirilmesi  talebini içeren değişiklik davasıdır.

 

AÇIKLAMALAR      :1-Davalı ……. ye ait fabrika tarafından  salgılanan zehirin müvekkilimize ait tarlalara yayılması nedeni ile, müvekkilimizin mevcut hasadının gördüğü zarar nedeni ile mahkemenizde ……. tarihinde ……. esas numarası ile açtığımız dava bilirkişinin verdiği mütalaa doğrultusunda ……. tarih ve ……. Karar numarası ile lehimize sonuçlanmıştı.

 

2-Ancak bilirkişi tarafından verilen mütalaada mevcut zararın tespitinin olanaklı olduğu, ancak toprağa işlemiş zehirin, etkisinin ne kadar süreceğinin kestirilmesinin şimdilik olanaklı olmadığı ve bunun yaklaşık 1 yıl ile 2 yıl arasında zaman alabileceği belirtilmiş idi.

 

3-Talebimiz üzerine yüce mahkeme mevcut zarar ile ilgili karar vermiş, muhtemel zarar ile ilgili gözden geçirme hakkını da saklı tutmuş idi.

 

4-Bu yıl sonunda tarafımızdan Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde Ziraat bilirkişilerine yaptırdığımız incelemede, önümüzdeki yıl için toprağın sürülebileceği ve ürün alınabileceği bildirilmiştir. Toprağına …………… eken müvekkilimizin toprağını kullanamadığı süre içinde elde edeceği semere ise …………… TL olarak belirlenmiştir.

 

5-Müvekkilimizin zararında meydana gelen bu değişikliğin mahkemece karar altına alınarak davalıdan tahsilini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : BK.m.46\2,41 ve sair hukuki mevzuat.

 

KANITLAR           :…… AHM ../../…. tarih ve ../….E.,  ../…. K. sayılı dosyası, bilirkişi raporu, tanıklar ve her türlü yasal kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 gündür.

 

İSTEM SONUCU      : Açıklanan nedenler ile fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile müvekkilimizin devam eden ve değişen zararının karşılanabilmesi için olay tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte  …………..TL. maddi tazminata mahkum edilmesine,yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

                                                                                                      DAVACI VEKİLİ

                                                                      …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!