Dava ve Tahkim Hukuku Bir hakkın devletin yargılama organı olarak görülen mahkemeleri vesilesi ile kullanılmasına dava hukuku denilmektedir. Aslında dava başlı başına bir iddia gibidir. Ceza davası, hukuk davası, kamu ve idari davası, kişisel dava olarak çeşitleri bulunmaktadır. Dava kelimesi tek başına hukuk davalarını işaret etmektedir. Davaların izinde yer alan hukuku davaları; edim davaları, yenilik doğuran davalar ve tespit davaları olmak üzere üç çeşide ayrılmaktadır. Hak sahiplerinin bir şeyi yapılmasını ya da yapılmamasını istediği davalara; edim davaları denilmektedir.

Mahkemedeki görülen davaların hemen hemen çoğu bu tip davalardır. Genelde alacak davaları, tazminat ve benzeri davalardır. Bir hukuki bağın olup olmadığını tespit eden davalara da tespit davaları denilmektedir. Evcilik dışı delil tespiti ve çocuk neseplerinin tespiti bu davalara örnek olarak gösterilebilir. Mahkeme gününe kadar var olmayan ve tamamen hâkim karar vermeden var olmayan ve hukuki sonuçları doğuran davalara da yenilik doğruna davalar diye tabir edilmektedir. Boşanma davaları da bu davalara en güzel örnektir. Burada dava eden kişiye;” davacı, dava edilen kişiye de; “davalı” adı verilmektedir.

Tahkim Nedir?

Tahkim ise taraftarlar arasındaki uyuşmazlıkları devletin mahkemeleri yerine hakem ismi ile nitelendirilen kişiler aracılığı ile nihai olarak çözümlenme şeklidir. Fakat bu durumun gerçekleşmesi tahkim hukuku sınırları içinde kalmaktadır. Bazı görüşlere göre de tahkim aslında alternatif bir anlaşmazlık çözüm yöntemidir ve özel hukuk kavramıdır. Fakat idari hukukunda da tahkim yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. Taraftarların sözleşme ya da sözleşme dışındaki hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek anlaşmazlıkların bir kısmını ya da tamamının çözümünü hakem kuruluna ya da hakeme bırakılması konusunda yapılan anlaşmaya da “tahkim sözleşmesi” denilmektedir.

Hangi Konularda Tahkime Gidilmesi Gerekir?

Taşınmaz malların üstündeki aynı haklardan ya da her iki tarafın iradelerine bağımlı olmayan işlerden meydana gelen anlaşmazlıklar tahkime gitmek için uygun değildir. Bunun haricindeki her türlü anlaşmazlıklarda tahkime gidilerek sorunlar çözülebilir.

Tahkimin süreci taraftarların sözleşmesine bağlıdır ve taraftarlar uyuşmazlığı adli hukuk yerine tahkim ile çözülmesi konusunda anlaşmışlar ise bu anlaşmaya da tahkim anlaşması denilmektedir. Usul ve kuralların belirlenmesi bakımından tahkim, taraftar ve hakemlere belli ve önemli oranda serbestlik ve esneklik sağlamaktadır.