70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Cumhuriyet Savcılığına Yazılı Emirle Bozma istemli Dilekçe – Av. İlayda İrem POLAT

ADELET BAKANLIĞINA

 

Gönderilmek Üzere,

 

……. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

SAYIN MAKAMI’NA

 

                                                                                                                       …….

 

 

YAZILI EMİRLE BOZMA

İSTEYEN/SANIK              :…….

 

VEKİLİ                              :…….

 

DAVACI                            :…….

 

SUÇ                                  :…….

 

KONU                               : Yazılı emirle bozma istemidir.

 

BOZMA NEDELERİ        :1-Müvekkilim hakkında ……. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ……. tarihinde, ……. Esas, ……. Karar sayısı ile verilen karar usul ve yasaya aykırıdır.

 

2-Yukarıda anılan ……. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …….E.,…….K. sayılı kararı Yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleşmiştir.

 

3-Karar olay ile ilgili kanıtlar değerlendirilmeden verilmiştir. Konu ile ilgili olarak vermiş bulunduğumuz tahkikatın genişletilmesi talebi de reddedilmiştir. Ayrıca ele alınması gereken;

 

a)

b)

 

hususları da hiç dikkate alınmamıştır.

 

İSTEM SONUCU          : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen gözetilecek sebeplerle CMUK m.343 gereği göre Yargıtay’a başvurması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini talep ederim.

 

SANIK VEKİLİ

                                                                        …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!