Çocukla, anne baba dışındaki kişilerin kişisel ilişki tesisi

Çocukla, anne baba dışındaki kişilerin kişisel ilişki tesisi

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 325 hükmüne göre olağanüstü hâller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabilir.
Ana ve baba için öngörülen sınırlamalar üçüncü kişiler için örnekseme yoluyla uygulanır.

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 326 f. III hükmüne göre çocuk ile kişisel ilişkiye yönelik bir düzenleme yapılıncaya kadar, velâyet hakkına sahip veya çocuk kendisine bırakılmış kişinin rızası dışında kişisel ilişki kurulamaz.
Koşulları varsa büyükanne ve büyük baba torunları ile kişisel ilişki kurabilir.

Çocukla büyükbaba ve büyükanne arasında kişisel ilişkinin kurulması da imkan dahilindedir. (18.11.1959 gün ve 12/29 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı)
Ana ve baba için öngörülen sınırlamalar üçüncü kişiler için de kıyas yoluyla uygulanır. Kişisel ilişkinin çocuğun menfaatine uygun düşüp düşmeyeceği ve kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzurunun ciddi biçimde tehlikeye girip girmeyeceği konusunda varsa Aile Mahkemesi nezdindeki uzmanlardan, bulunmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzmanlardan taraflarla görüşme suretiyle rapor alınması (4787 S.K. md.5) ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekir.
Koşulları varsa davacılar ölen kardeşinin çocukları ile kişisel ilişki kurabilir.
Olağanüstü bir halin varlığı kanıtlanmamışsa dava reddedilmelidir

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat