70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Çocuk Teslimine Uymama Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

                                                                                                                       …….

YAKINAN                  :…….

 

VEKİLİ                       :…….

 

SANIK                       :…….

 

SUÇ                          : ÇOCUK TESLİMİNE UYMAMA

 

AÇIKLAMALAR       : Müvekkilimiz ile davalı ……. tarihinde  ……. Asliye Hukuk Mahkemesinin ……. Esas ve ……. Karar sayılı kararı ile boşanmışlardır.

 

2-Evliliklerinde müşterek çocukları .. yaşındaki ….. davalı anneye verilmiştir. Mahkeme küçük …..’ yi babasının her hafta sonu Cumartesi günü sabah saat 11.00 ile 16:30 arasında görmesine karar vermiştir.

 

3-Müvekkilimiz bu görüşmeyi İcra memurlarını devreye sokmadan anlaşma yolu ile halletmek istemiş, ancak davalı buna yanaşmamıştır. Bunun üzerine ilam müvekkilimiz tarafından ../../…. tarihinde …… İcra Müdürlüğünün ../…. E. Sayılı dosyası ile icraya koymuş ve sanığa bu husustaki 55 Örnek İcra Emri tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

 

4-Sanık ilam hükmüne buna rağmen uymamakta direnmektedir. Müvekkilimiz 3 hafta sonu memur ile çocuğu almak üzere gitti ise de sanık çocuğu doktora götürdüğü gerekçesi ile kaçırmıştır. İcra dosyasına kendisine ihtar edilmesine rağmen doktor raporu da ibraz etmemiştir.

 

5-Sanığın İİK. Madde 25/a ve 341’e göre suç teşkil eden fiilinin cezalandırılmasını istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : İİK. Madde 25/a ve 341

 

KANITLAR               : İcra Dosyası, tanıklar

 

İSTEM SONUCU      : Açıklanan nedenler ile sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin sanığa yükletilmesine ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

YAKINAN VEKİLİ

                                                                                    …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!