Çocuk Teslimi veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İcra Emri

Çocuk Teslimi veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İcra Emri

 

1.Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi:
2.Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası:
3.İlâmı veren mahkeme ve ilâmın tarih ve numarası:
4.Talebin neden ibaret olduğu:

Teslimi hükmolunan çocuğu işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde teslim etmeniz; küçüğün ilâm hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen ile kişisel ilişki kurmasına engel olmamanız; aksi halde çocuk nerede bulunursa bulunsun İcra ve İflâs Kanununun 25/25-a maddesi gereğince ilâm hükmünün zorla icra olunacağı; ilâmın icrası sırasında çocuk gizlenir veya kişisel ilişki kurulmasına engel olunursa aynı Kanunun 341 inci maddesindeki cezanın uygulanacağı ihtar olunur.

 (İİK m.25, 25a)

 

 

 

…./…./………..

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat