Çocuk Teslimi İçin Uzman Gönderilmesi Talebi

Çocuk Teslimi İçin Uzman Gönderilmesi Talebi

T.C.

………

Dosya No : ………

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

Alacaklı ……………. …………….. tarafından borçlu …………. …………….. aleyhine ………’ nin ……… Esas ve ….. Karar sayılı, ………/……../……… tarihli kararı gereği başlattığı icra takibi neticesinde, ……… tarafından çocukla ………  günü, saat … : ….. itibariyle kişisel ilişkinin kurulması sırasında ve saat …. : ……. itibariyle geri teslim sırasında hazır bulundurulmak üzere İcra İflas Kanunu’ nun 25/b maddesi hükmü gereğince sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog veya çocuk gelişimci gibi bir uzmanın görevlendirilmesi ve bu görev için gerekli ücretin dosyadan ödeneceğinin bilinmesi rica olunur.

 (Tarih)

……………….

İcra Müdürü

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat