ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA

DAVANIN NAKLİNİ
İSTEYEN : < >

SANIK : < >

VEKİLİ : < >

SUÇ : < >

SUÇ TARİHİ :

OLAYLAR :
…. nedeni ile davanın başka bir yere nakli için dosyanın görevli ağır ceza mahkemesine gönderilmesi için yargı organınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : CYUY. m. 19.29 ve ilgili kaynaklar.

DELİLLER : Dava dosyaları vs.

SONUÇ : Yukarıda belirtmiş olduğumuz nedenler ile davaya bakmaktan çekinerek davaya bakılmasının sağlanabilmesi için gereğini saygılarımla vekaleten arz ederim.

< >
Vekili
Avukat…
< >

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!