…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                  :……. 

 

VEKİLLERİ             :……. 

                                                 

KONU                     : Çeklere Ödeme Yasağı konulması istemidir.

 

AÇIKLAMALAR     :1-Müvekkilimiz ……. bankasının ……. şubesinden ……. nolu hesaptan aldığı çek koçanını kaybetmiştir.

 

2-Kaybolan çek koçanında hiç kullanılmamış 4 adet çek yaprağı mevcuttur. Çek yapraklarına ait seri numaralar ………………., ……………….., ………….., ……………., şeklindedir.

 

3-Bu çek yapraklarının kötü niyetli üçüncü şahısların eline geçmesi ve doldurularak kullanılması hallerinde, müvekkilimiz mağdur olacaktır. Bu çeklerin bankaca ödenmemesi için tedbir kararı istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : HUMK., TTK ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR               : Banka   Kayıtları, Her türlü Yasal Kanıt

 

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle, müvekkilimizin ileride güç durumda kalmaması bakımından, yukarıda seri numaraları verilmiş bulunan çek yaprakları ile ilgili olarak bankaca ödeme yapılmaması için tedbir kararı verilerek, bankaya bildirilmesini talep ederiz.

 

 

                                                                                                            DAVACI VEKİLİ

                                                                          …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!