…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….                                                                                                 

 

 

DAVACI                    :…….

 

VEKİLLERİ               :…….

 

KONU                       : Çek  İptali  ve  Ödeme  Yasağı  Kararının Devamı Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz ……. alacağına karşılık olarak aldığı ve hamili bulunduğu;

 

2-Keşidecisi……. den aldığı hamiline yazılı ……., ……., ……. Hesap, ……. Çek Seri Nolu, ……. Keşide Tarihli …….-TL  ve ……. Çek Seri Nolu ……..Keşide Tarihli …….-TL lık iki adet çeki düşürmüş veya çaldırmış bulunmaktadır.

 

3-Çekler müvekkilimizin yedinde bulunduğu sırada çalınmış veya kaybolmuş bulunduğundan tahsilatı mümkün olmamakta bu durumda müvekkilimizin mağduriyetine neden olmaktadır.

 

4-Çek bedellerinin talep edilebilmesi bakımından çeklerin iptaline karar verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

YASAL NEDENLER: HUMK., TTK ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR             :…… 2 AHM ../…. D. İş E. Sayılı Dosya, Banka Kayıtları, Çek Fotokopileri, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU   : Yukarıda arz edilen nedenlerle müvekkilimizin ileride telafisi imkansız zararlara uğramasının önlenmesi bakımından  elinden rızası hilafına çıkan dökümü yapılan iki adet çekin ödenmemesi konusunda ….. 2 AHM ../../…. tarih, ../…. D. İş E. Ve ../…. D. İş  K. Sayılı ödemeden men kararının devamına ve dava konusu  iki adet çekin iptaline karar verilmesini  talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                           …….

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!