CARİ HESAP ALACAĞI İTİRAZIN İPTALİ (İSPAT YÜKÜ) DAVA DİLEKÇESİ

CARİ HESAP ALACAĞI İTİRAZIN İPTALİ (İSPAT YÜKÜ) DAVA DİLEKÇESİ

……… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 İCRA DOSYA NO   :                 ………… İcra Müdürlüğü

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: ……………………….)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :………….. TL miktar için itirazın iptali, takibin devamı ve %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR     :

Müvekkil şirkete vekaleten davalı ………. aleyhine ……. İcra Müdürlüğünün …………… E. Sayılı dosyasından başlatılan icra takibi neticesinde ödeme emri tebliğ edilmesi üzerine davalı borçlu yetki itirazında bulunmuştur. Yetki itirazı üzerine icra dosyası yetkili …. İcra Müdürlüğüne götürülerek borçluya yeniden ödeme emri tebliğ edilmiştir.

İtiraz dilekçesinde borçlunun ödeme emrinde belirtilen isim ve miktarda borcu olmadığı beyan edilmiştir. Davalı, cari hesap ilişkisini kabul ederek borç miktarına itiraz edip, tüm borcun ödendiğini iddia etmektedir. İspat külfeti cari hesap ilişkisini kabul edip borcu ödediğini iddia eden borçluya geçmiştir.

Kötü niyetli olarak icra takibine itiraz eden davalı aleyhine, itirazın iptali ile takibin devamına ve %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesi için huzurdaki davayı açmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER     : HMK, İİK m. 67 ve ilgili tüm mevzuat.

 

DELİLLER                       : …… İcra Müdürlüğünün ………….. E. Sayılı dosyası, ticari defter ve kayıtlar, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal deliller.

TALEP SONUCU     : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  • Haksız olarak yapılan itirazın iptali ile takibin devamına,
  • Davalı borçlu aleyhine %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat