Boşanma Tanık ve Esas Hakkında Beyan

Boşanma Tanık ve Esas Hakkında Beyan 

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            :.…/… E.

DAVALI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     : Davanın esası ve tanık beyanları hakkında beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

1. Davalı müvekkil ve davacı uzun yıllardır ayrı yaşamaktadırlar. Davacı bir başka kadınla yaşamak üzere eşi ve çocuğunu bırakarak müşterek evden ayrılmıştır. Bu ağır hakaret karşısında davalı ruhsal olarak yıpranmış ve bu konuda tedavi görmüştür. Hem  çocuğuna destek olmak hem de babalarının eksikliğini hissettirmemek adına zor günler geçirmiş ve geçirmeye devam etmektedir.

Davacı Tanık Beyanları Hakkında İtirazlar           :

Davalı Tanık Beyanları Hakkında Açıklamalar     :

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TMK/174, 182 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               :Yukarda da açıklandığı gibi haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddini, Sayın Mahkeme boşanmaya karar verecek olursa davalı lehine … TL maddi … TL manevi tazminata, davalı adına … TL ve küçük çocuk adına … TL iştirak nafakasına hükmedilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı yan üzerinde bırakılmasını saygı ile arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat