BOŞANMA DAVASINDAN SONRA AÇILAN İKİNCİ DAVA DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

BOŞANMA DAVASINDAN SONRA AÇILAN İKİNCİ DAVA DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

T.C
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2003/1113
KARAR NO. 2003/2545
KARAR TARİHİ. 27.2.2003

>BOŞANMA ( İkinci Açılan Dava – İlk Dosya İle Birleştirilmesi/İkinci Dava İçin de Karar Verilmesi Zorunluluğu )

>BOŞANMA DAVALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ ( İkinci Dava Hakkında da Karar Verilmesi Zorunluluğu )

>BİRLEŞTİRİLEN DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( İkinci Açılan Boşanma Davası )

4721/m.162, 164, 166, 184

1086/m.45, 389

ÖZET : İkinci açılan boşanma davasının ilk dosya ile birleştirilmesi halinde ikinci dava için de bir karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacının temyizi, birleştirilen Ordu 2. Asliye Hukuk mahkemesinin 2002/377 esas sayılı davası hakkındadır.
Davacı koca tarafından, 25.7.2002 tarihinde açılan ikinci boşanma davası Ordu 2. Asliye Hukuk mahkemesinin 2002/377 esasına kaydedilmiş, 2.10.2002 tarihli oturumunda tarafların talebi üzerine 1. Asliye Hukuk mahkemesindeki 2002/78 esas sayılı boşanma davası ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

Birleştirilen boşanma davası yönünden olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, bu konuda hüküm kurulmamış olması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün birleştirilen boşanma davasına hasren BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 27.02.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat