70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Boşanma davalarında Eşya Hakkında Delil Tespiti Dilekçesi örneği; – Av. İlayda İrem POLAT

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
SALİHLİ

TESPİT İSTEYEN VE
TEDBİR TALEBİNDE BULUNAN …:……….

VEKİLİ…………………………………….:Av……. /Salihli

KARŞI TARAF…………………………:…………

KONU……………………………………:
AÇIKLAMALAR………………………..:

Taraflar, … yılında evlenmiş olup,şiddetli geçimsizlik neticesinde boşanmışlardır.

Müvekkileye ait ve ortak olan eşyalar…

HUKUKİ NEDENLER……………………:Konuyla ilgili mevzuat hükümleri

SONUÇ VE İSTEK ………………………:Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı,talebimizin kabulüyle,…. ihtilafsız olanların…. ihtilaflı olanların …. bir yediemine bırakılmasına ve karşı tarafa bilahare tebligat yaptırılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin nazara alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.23.08.2005

TESPİT VE TEDBİR İSTEYEN VEKİLİ
Avukat …

EK:Vekaletname örneği
Eşya listesi

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!