Boşanma Davaları, Hukuksal alanda en çok görülen davalar, aile hukuku ve boşanma davalarıdır. Özellikle eşler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, şiddet, mal paylaşımı gibi konuların mahkemeye taşınmasıyla birlikte oldukça yoğun geçen aile hukuku ve boşanma davaları, çocuk velayeti gibi birçok konuyu da kapsamaktadır.

Aile Hukuku ve Boşanma Davalarına Dahil Olan Konular Nelerdir?

Boşanma, evliliğin hukuki açıdan sonlandırılması anlamına gelmektedir. Ancak eşler evli kaldıkları süre içerisinde ortak bir yaşam sürdüklerinden bu süre içerisinde edindikleri malı, kazancı paylaşmak durumunda kalabilirler. Ayrıca bu evlilikten doğan çocukların boşanmadan zarar görmeden, anne ve babalarını görmeye devam etmeleri ve ihtiyaçlarının karşılanması, velayetlerinin üstlenilmesi gibi konular ortaya çıkmaktadır. Eğer boşanma, kadına uygulanan şiddet ya da kötü muamele yüzünden gerçekleşiyor ise, bu durumda taraflar arasındaki anlaşmazlık daha da büyüyecek ve bu konuda kanunların ön gördüğü şekilde anlaşma sağlanması gerekecektir.

Boşanma sırasında tarafların nafaka talepleri de alınarak bu konuda gereken hukuki uygulamanın gerçekleşmesi gerekecektir. Hukuk büromuz tarafından sunulan aile hukuku ve boşanma davaları hizmetlerinde sizlere bütün bu konular hakkında danışmanlık yapılmakta ve talep doğrultusunda boşanma davası açılarak, davanın takibi sağlanmaktadır.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Boşanma davalarının en çok görülen iki biçimi, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle daha az sürede sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları, taraflar arasında uzlaşma sağlanıncaya dek sürmekte ve daha stresli bir süreci kapsamaktadır.

Boşanma Davalarının sonrasında tarafların birbirlerine maddi ya da manevi tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Bu davalar da aile hukuku ve boşanma davaları kapsamında değerlendirilmektedir. Özellikle taraflardan biri evlilik süresinde mağdur edilmiş, şiddet görmüş veya buna benzer olaylar yaşamışsa, bu tazminat davasını açmaya hakkı vardır. Ayrıca boşanma sonrasında tekrar nafaka davası açılması talep edilebilir.

Boşanma öncesinde eşlerden biri şiddet görüyorsa, bu durumda boşanma öncesinde eşin evden uzaklaştırılması için dava açılabilir. Bu sayede şiddet gören eşin güvende kalması sağlanır. Hukuk büromuz tarafından sizlere sunduğumuz aile hukuku ve boşanma davalarında, boşanmanın hukuksal açıdan planlanması, davanın açılması ve takibi hizmetlerimiz bulunmaktadır.