70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Borcunu Ödemeyen Kat İrtifakı Sahibine Karşı Dava Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

Borcunu Ödemeyen Kat İrtifakı Sahibine Karşı Dava Dilekçesi

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

DAVACI                         :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

DAVALI                          :…….

 

KONU                            : …….‘nin Tahsili Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim ile davalı ……. adresinde bulunan ve  ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Ada, …….Pafta, ……. parselde tapuya kayıtlı taşınmazın kat irtifakı sahibi ve paydaşıdırlar.

 

../../…. tarihli sözleşme gereğince davalı inşaatın başlayabilmesi için ödemesi gerek ………..-TL’ yi  bu güne kadar ödememiş olup bu konuda …… Noterliğinin, ../../…. tarih ve …… yevmiye nolu ihtarnamesi de sonuç vermemiştir.

 

Davalının bu tutumu müvekkilim ile birlikte diğer kat irtifakı sahiplerini zor durumda bırakmıştır. Davalının üzerine düşen edimi yerine getirmemesi sonucu inşaata başlanamamakta olup her geçen gün inşaat maliyetleri artmakta ve müvekkilimin zararına neden olmaktadır.

 

Sözleşmeyi ihlal eden davalıdan …………-TL’ nin tahsili için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

 

  1. NEDENLER : Kat Mülkiyeti Kanunu Ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER                      : Tapu kaydı, Sözleşme, İhtarname

 

İSTEM SONUCU             : Arz edilen nedenlerle davalının ödemekle yükümlü olduğu ………-TL’ nin ../../…. tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

 

 

 

                                                                                                      DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                      …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!