70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Borçtan Kurtulma Dava Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

                                                                                                                       …….

DAVACI                 :…….

 

VEKİLİ                   :…….

 

DAVALI                 :…….

 

KONU                    : Borçtan Kurtulma Davası

 

AÇIKLAMALAR    : 1-Müvekkilimiz aleyhine Davalı tarafından İcra Müdürlüğünün ../…. E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır. Takibin dayanağı ../../…. tarihli senettir.

 

2-Müvekkilimiz tarafından takip dayanağı senetteki imzanın kendisine ait olmaması nedeni ile itirazda bulunulmuştur.

 

3-Davalının yaptığı itirazın kaldırılması talebi ………. İcra Tetkik Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve takibe yapılan itirazın geçici olarak kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmiştir.

 

4-Müvekkilimiz borçlu değildir. Söz konusu senetteki imza müvekkilimize ait değildir. Mahkemenizce senetteki imzanın müvekkilimize ait olmadığının tespitine karar verilmesini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : İİK. Ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR               : İcra Dosyası, Bilirkişi İncelemesi, her türlü yasal kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU      : Açıklanan nedenlerle takip konusu senet altındaki imzanın müvekkilimize ait olmadığına, % 40 İnkar tazminatının davalıdan alınarak müvekkilimize verilmesine, söz konusu icra takibinin dava neticesine kadar ihtiyati tedbir kararı verilerek durdurulmasına,  yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

                                       DAVACI VEKİLİ

                                                                               …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!