Borçlu şirketin kimlerden alacağı olduğunu tespit etme yöntemleri

Borçlu şirketin kimlerden alacağı olduğunu tespit etme yöntemleri

Tüzel kişi borçlular genellikle cari hesap – açık hesap şeklinde çalışırlar. Hal böyle olunca, borçlu şirketlerin de, piyasada alacaklı olduğu gerçek veya tüzel kişiler elbette ki olacaktır.

İcra takiplerinde elini çabuk tutan, hamlesini önce yapan alacağını tahsil edebilir. Uygulamada alacaklı vekilleri, ya borçlu şirketin kimlerde alacağı olduğunu bilip bilmediğini müvekkillerine sormakta yada bu konuda tahminler yürüterek borçlunun çalışma ihtimali bulunan bazı şirketlere ve bankalara 89/1 haciz ihbarnamesi göndererek tabiri caizse şanslarını denemektedirler.

Alacağın tahsilini şansa bırakırsanız, emin olun çuvallarsınız. Oysa borçlu şirketin kimlerden alacaklı olabileceğini öğrenmenin belirli yolları var.

İlk olarak, borçlu şirketin sicilde kayıtlı adresine hacze gitmelisiniz. Sicilde kayıtlı adresinde hacze kabil mal olmasada siz üşenmeyin gidin. Bunun iki büyük faydasını göreceksiniz.

Eğer borçlu, sicilde kayıtlı adresinde faaliyet göstermiyorsa, diğer gerekli yasal prosedürü tamamlayıp, ticareti usulsüz terkten şirket yetkilisine hapis cezası çıkartabilirsiniz. Bu konuya başka bir makalede daha detaylı değineceğiz.

Adrese geldiniz ve hacze kabil mal bulamadınız. İlgililerden fatura defterini ibraz etmelerini görevli memur vasıtasıyla isteyin. Borçlu, bunu sunmakta bir sakınca görmeyecektir. Eğer uyanıksa ve durumu anlayıp ibrazdan imtina ederse, görevli memur vasıtasıyla haciz mahallini araştırma yetkiniz var. Müsaade etmezlerse de kolluk (polis, jandarma) çağırırsınız.

Fatura defteri ibraz edildi mi? Başlayın borçlu şirketin son kestiği faturaların bir bir fotoğrafını / fotokopisini çekmeye… Çok eskilere gitmenize gerek yok. Son 6 aya bakmanız yetecektir. Haciz mahallinde işiniz kalmadı. Şimdi ilk işiniz, fatura borçlularının adreslerini tespit edip ( ticaret odadının web sayfasından veya sicil gazetesinden) fatura borçlularına haciz ihbarnamesi göndermek.

Icra müdürlüğünden gelen haciz ihbarnamesini alan 3.şahıs, bu gibi durumlarda eğer dosya borçlusuna borçluysa, “borcum yok” diyemez. Muhasebe kayıtlatını geriye dönük olarak değiştiremez. Akıllı bir tacir, böyle bir durumda borcunu icra dosyası yerine fatura alacaklısına yaparsa, ikinci kez ödeme yapmak zorunda kalacağını bilir ve bu riske girmez.Genellikle böyle durumlarda borçlu yerine icra dosyasına ödeme yaparlar.

Bu yolla haciz, muhafaza, hamal, yeddiemin gibi eziyetli şeylerle uğraşmadan alacağı da tahsil etme imkanınız doğar.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat